„BARCZAK” Marek Barczak realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

„Wdrożenie do produkcji innowacyjnego produktu „Bezpiecznej Klamki” przyczyniającej się do wzrostu konkurencyjności i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19”

Celem projektu jest nabycie nowoczesnych środków trwałych umożliwiających rozszerzenie oferty firmy o innowacyjny produkt w postaci „Bezpiecznej Klamki”.

Planowane efekty to wzrost innowacyjności oferty, zwiększenie konkurencyjności firmy, wprowadzenie nowego produktu

Wartość projektu: 977.751,60 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 675.682,00 PLN

www.mapadotacji.gov.pl
  • English
  • Deutsch
  • Pусский

ŚWIAT JEST PEŁEN ZAGROŻEŃ
Nauczmy się na nie reagować

Postawmy na pewne rozwiązanie
i niezawodny produkt – bezpieczną klamkę.

Czytaj więcej o produkcie

ZABEZPIECZAJMY SIEBIE I INNYCH
Bądźmy ostrożni

Dotknięcie klamki, której używamy kilka do kilkunastu razy na dzień sprawia, że na nasze dłonie dostaje się od 100 do 10 tysięcy komórek drobnoustrojów. Jesteśmy przez to zagrożeni wieloma chorobami zakaźnymi i pasożytniczymi.


Czytaj więcej o zagrożeniach

KORZYŚCI DLA WSZYSTKICH
Bezpieczeństwo dla Ciebie

Zgodnie z prawem to pracodawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę w zakładzie pracy. Stwórz bezpieczne miejsce pracy oraz zredukuj koszty.


Czytaj więcej o korzyściach

„BARCZAK” Marek Barczak realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

„Wdrożenie do produkcji innowacyjnego produktu „Bezpiecznej Klamki” przyczyniającej się do wzrostu konkurencyjności i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19”

Celem projektu jest nabycie nowoczesnych środków trwałych umożliwiających rozszerzenie oferty firmy o innowacyjny produkt w postaci „Bezpiecznej Klamki”.

Planowane efekty to wzrost innowacyjności oferty, zwiększenie konkurencyjności firmy, wprowadzenie nowego produktu

Wartość projektu: 977.751,60 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 675.682,00 PLN